Vymáhanie pohľadávok bez starostí

Vymáhanie pohľadávok bez starostí

- Kategória: Domácnosť a internet
696
Komentáre vypnuté na Vymáhanie pohľadávok bez starostí

Je vymáhanie pohľadávok pomocou vymáhacej spoločnosti bezpečné ?

V prvom rade je potrebné uviesť, že na slovenskom trhu už dlho panuje napätie a rozbroje medzi advokátmi a vymáhacími spoločnosťami. Tieto medzi sebou súperia o klientov a preto je logické, že každá zo strán o sebe tvrdí, že je lepšia.  Poďme si teda rozobrať pre a proti oboch strán.

Obe z týchto alternatív sú efektívne riešenia pri vymáhaní pohľadávok a nespravíte chybu, nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek z nich. Určite dospejete k lepšiemu riešeniu a rýchlejšiemu vymoženiu peňazí, ako keby ste sa o to pokúšali iba svojpomocne.

Ako prvé si rozoberme možnosti, ktoré vám môže ponúknuť advokátska kancelária. Advokát a jeho koncipienti sú študovaní a vzdelaní ľudia, ktorí vám garantujú odbornú pomoc pri rôznych právnych záležitostiach. Problémom tu však môže byť, keď sa advokát venuje rôznym odvetviam práva a tak nestíha sledovať všetky legislatívne zmeny a úpravy, ktoré sú dôležité práve vo vašej veci. Ten istý advokát, ktorý prioritne rieši rodinné právo, nemôže byť rovnako kvalifikovaný aj na obchodné či trestné právo. Rovnako aj v rámci samotného obchodného práva je veľké množstvo špecifických kategórií, avšak ak má advokát pod sebou koncipientov, ktorí mu udržujú prehľad o potrebných náležitostiach, môže byť dostatočne fundovaný v celom tomto obore.

Advokáti spadajú pod advokátsku komoru, ktorej sa aj zodpovedajú a preto je pre nich veľmi dôležité, aby dodržiavali advokátsky a etický kódex, ktorého súčasťou je napríklad aj zachovanie mlčanlivosti či lojálnosť voči klientovi. Pri ich porušení sú na advokátov uvalené nemalé sankcie, poprípade môžu byť až vylúčení z advokátskej komory. Je teda v záujme každého advokáta svoju prácu vykonávať čestne a tak aby nijako nepoškodil klientove záujmy.

Vymáhacie spoločnosti nad sebou takýto dozorný orgán nemajú a preto im môžu nekalé praktiky skôr prejsť. Na základe tohto je veľmi dôležité vybrať si renomovanú a zodpovednú vymáhaciu spoločnosť.

V neprospech advokátov zas jednoznačne hovorí cena, ktorú im za ich služby budete musieť zaplatiť. Samozrejme, že pri vyhratom súdnom spore sa to oplatí, ale pri prehratom konaní to vašu peňaženku zabolí dvojnásobne. Advokáti si zväčša účtujú hodinovú sadzbu, kde si za každú hodinu strávenú nad vaším prípadom účtujú priemerne 100,- Eur až 130,- Eur bez DPH za hodinu. Druhou možnosťou je, že sú platení podľa úkonov pri vašom prípade, pričom prevzatie veci, vypracovanie návrhov a žalôb stojí nemalé peniaze. Naproti tomu vymáhacie agentúry majú väčšinou dopredu stanovený cenník s jasne určeným percentuálnym podielom podľa výšky vašej pohľadávky. Pri tých skutočne dobrých spoločnostiach neplatíte nič navyše a najmä nič dopredu. Čiže, ak Vám pohľadávku nevymôžu naspäť, nezaplatíte vôbec nič, čo môže byť práve rozhodujúci faktor u mnohých klientov, ktorí nemajú radi znášanie vysokého rizika a neistých investícií. Najmä v prípade prehry, trovy protistrany zaplatí takisto vymáhacia spoločnosť, čo nie je malá čiastka, naproti tomu pri zastupovaní advokátom to vždy musíte uhradiť práve vy. Na trhu sú však rôzne spoločnosti, preto sa určite uistite, či uzatvárate zmluvu práve s takou, ktorá od vás nevyžaduje žiadne poplatky pri nevymožení vašich pohľadávok. Pokiaľ hľadáte kvalitnú vymáhaciu spoločnosť, odporúčame Vám firmu Claims Collection.

Advokáti často uvádzajú, že vymáhacie spoločnosti pracujú nelegálne a využívajú nelegálne praktiky. U niektorých spoločnostiach je to naozaj pravda, ide však skôr o výnimočnosť ako pravidlo. Čo sa týka nelegálnych praktík, nie sme síce v minulom storočí, no aj napriek tomu sa niektoré spoločnosti vymáhajúce pohľadávky dokonca prezentujú tým, že po ich návšteve dlžník častokrát zaplatí aj sám… Avšak toto skutočne nie je správny prístup v 21. storočí, je nelegálny a nehovoriac o tom, že v obchodnej rovine právnych vzťahov, obzvlášť pri vysokých pohľadávkach, je pomerne neúčinný. Takýchto vymáhacích spoločností je však už iba málo a ak sa im náhodou podarí rásť, tak tento rast stopnú orgány činné v trestnom konaní. Druhé závažnejšie obvinenie týkajúce sa nelegálnosti firemného podnikania je o niečo zložitejšie. V zmysle platných právnych predpisov iba advokát môže vykonávať zastupovanie klientov za odmenu. To znamená, že vymáhacie spoločnosti, ktoré vystupujú v mene klientov, konajú protiprávne, pričom sú ich predstavitelia častokrát aj trestné stíhaní. Keďže advokátska komora chce, aby všetky peniaze z daného segmentu šli iba im, výrazne bojuje proti vymáhacím spoločnostiam. Avšak prirodzený vývoj trhu vždy uprednostňuje výhodnejšie služby pre klientov. Preto je dôležité vedieť, že vymáhacie spoločnosti, ktoré odkupujú vaše pohľadávky a vymáhajú ich vo vlastnom mene, tak robia úplne legálne a nijako tým zákon neporušujú.

Pokiaľ narazíte na spoločnosť, ktorá pohľadávky odkupuje, pričom vás nezastupuje ale koná vo vlastnom mene, a ktorá je v konečnom dôsledku odmenená iba z vymoženej pohľadávky, môžete si byť istí, že ste narazili na profesionálov s rozsiahlymi znalosťami, nakoľko úspešne odolávajú tlaku advokátskej komory a robia tak úplne legálne. Hlavným pozitívom je, že pokiaľ sú takéto spoločnosti odmenené iba z vymoženej sumy, je naozaj v ich najväčšom záujme, aby vaše pohľadávky skutočne aj vymohli. Naopak advokátovi teoreticky nemusí záležať na tom, ako váš súdny spor v konečnom dôsledku dopadne a má menšiu motiváciu konať nad rámec povinností. Tým nechceme naznačiť, že advokáti sa nesnažia, nakoľko práve ich výsledky ich prezentujú a teda majú taktiež veľký záujem na úspešnom vymožení vašich pohľadávok.

Vítanou službou môže byť kombinácia oboch možností. Niektoré z lepších vymáhacích spoločností majú nadviazané partnerské dohody s advokátskymi kanceláriami, ktoré za nich riešia zložitejšie právne prípady a ich služby sú celé na úkor takejto spoločnosti, čo znamená, že vy za ne neplatíte nič navyše.

Takýto koncept taktiež preukázal najvyššiu mieru vymožiteľnosti pohľadávok pre klienta. Pri rôznych lákavých ponukách teda prioritne myslite na uvedené aspekty a zvážte najvýhodnejšiu ponuku práve pre vás.