Dôležité časti bakalárky: Dobrý úvod a anotácia nesmú chýbať

Dôležité časti bakalárky: Dobrý úvod a anotácia nesmú chýbať

- Kategória: Domácnosť a internet
1561
Komentáre vypnuté na Dôležité časti bakalárky: Dobrý úvod a anotácia nesmú chýbať
16079566 - student leaning against bookshelf holding a tablet pc at the library

Písať, presnejšie dobre napísať bakalársku prácu nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to dobrú predprípravu, správny výber témy aj jej následné spracovanie, práca so zdrojmi dá tiež slušne zabrať, nehovoriac o citáciách a parafrázovaní. To sme ešte nespomenuli štruktúru bakalárskej práce, akú má mať formu, rozsah… Jajaj, jeden študent aby sa z toho zbláznil! Našťastie, dnes, v dobe internetu je prístupná nejedna bakalárska práca na stiahnutie, ktorá Vám môže poslúžiť ako dobrý vzor. A prípadne si prečítajte tento článok. Dnes o anotácii a úvode v bakalárke.

 

Úvod bakalárskej práce

Teoretická časť každej práce začína úvodom. Nech už ide o úvod seminárnej práce alebo úvod práce rozsiahlejšej, základné princípy platia všade rovnaké. V úvode je potrebné vždy pomenovať tému, ktorú ste si zvolili. V krátkosti je treba popísať, čomu sa plánujete venovať v jednotlivých kapitolách a podkapitolách a tiež môžete spomenúť, prečo práve táto téma. V úvode môžu byť uvedené aj všetky zdroje, ktoré tvoria základ Vašej bakalárky, respektíve jej teoretickej časti.

Ak Vaša bakalárska práca obsahuje aj praktickú časť, v úvode popíšte tiež to, čo je predmetom a cieľom Vášho výskumu. Nezabudnite ani na ciele, hlavný, ako aj čiastkové ciele Vašej záverečnej práce.

Pokiaľ ide o číslovanie strán, úvod ako názov kapitoly nečíslujte.

 

Anotácia v bakalárke

A čo s anotáciou? Ide o výstižnú, nie veľmi rozsiahlu charakteristiku každej bakalárskej práce, zhodnotenie jej výsledkov. Každá anotácia bakalárskej práce by mala mať rozsah zhruba jednu normostranu, teda stranu veľkosti A4. Obsahovať musí názov Vašej vysokej školy, tiež názov fakulty, Váš študijný program, samozrejme Vaše meno a názov práce. Nezabudnite spomenúť aj školiteľa Vašej záverečnej práce a tiež rok a mesiac jej vypracovania a odovzdania.

Po týchto základných informáciách sa v anotácii uvádza samotný text, ktorý by mal byť akýmsi zhrnutím Vašich základných cieľov a výsledkov Vašej bakalárky.

Upozorňujeme, že anotácia nie je abstrakt, líši sa od neho vyššou mierou subjektivity a väčšou kritickosťou. Spoločné však majú to, že sa zvyknú písať v dvoch jazykoch.

Tak čo, už budete vedieť, ako má vyzerať dobrý úvod aj to, čo je to anotácia?

 

 
Autorské právo: wavebreakmediamicro / 123RF Reklamní fotografie