Najčastejšie chyby, ktoré robia ľudia pri odosielaní balíka do zahraničia

Najčastejšie chyby, ktoré robia ľudia pri odosielaní balíka do zahraničia

- Kategória: Domácnosť a internet
1486
Komentáre vypnuté na Najčastejšie chyby, ktoré robia ľudia pri odosielaní balíka do zahraničia

Chystáte sa v najbližšej dobe odosielať alebo prijímať balíky zo zahraničia? Ak áno, tento článok vám pomôže vyhnúť sa najčastejším omylom, ktoré ľudia pri odosielaní robia. Mýliť sa je ľudské a platí to aj pri tejto problematike.

Chyba č.1 – Máte nepovolený obsah balíka

Pravdepodobne sa nechystáte odoslať ani prijať nič nelegálne ako sú drogy alebo zbrane, no i tak je dôležité vedieť, čo presne nemôže byť obsahom balíka a môže vám byť na colnici skonfiškované. Nepovolenými predmetmi sú:

 1. ilegálny a falšovaný tovar – drogy, zbrane, nepovolená pyrotechnika,
 2. lieky na predpis, ktorým chýba predpis,
 3. alkoholické nápoje a ďalšie drahé tekutiny,
 4. zvieratá alebo ich pozostatky,
 5. predmety a látky rýchlo podliehajúce skaze – napr. zdravotnícky materiál, potraviny alebo živé rastliny,
 6. predmety, ktoré majú mimoriadne vysokú hodnotu – umelecké diela, zbierky drahých kovov, ale i peňažné a platobné karty spolu s hotovosťou, ktorá presahuje sumu 2 500 eur bez DPH.

Chyba č.2 – Neviete, či sa na vás vzťahuje clo a DPH

Ak ste príjemcom alebo odosielateľom balíka v rámci Európskej únie, ste od cla a DPH oslobodený. Pokiaľ je to mimo EÚ, už sa tomu nevyhnete. Výška týchto poplatkov závisí od konečnej hodnoty zásielky. V rámci jednotlivých krajín sa líši, každá to má totiž samostatne. Pre poplatky pri odosielaní odporúčame navštíviť túto stránku. Pre poplatky pri prijímaní zas túto stránku.

Chyba č.3 – Zle vyplníte komerčnú faktúru

Ako bolo spomenuté vyššie, výška poplatkov závisí od konečnej hodnoty zásielky. Tá sa určuje v komerčnej faktúre, ktorá je súčasťou každej zásielky mimo Európskej únie. Majte na pamäti, že sledovanie balíkov je prísne a pokiaľ má zasielateľ podozrenie, že niečo nie je v poriadku so zásielkou, má právo vykonať kontrolu. Za prípadné poškodenie následne nenesie žiadnu zodpovednosť. Tá totižto spadá na vás ako na odosielateľa. Komerčná faktúra obsahuje nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko odosielateľa,
 • meno a priezvisko príjemcu,
 • telefónne číslo adresáta
 • telefónne číslo  príjemcu,
 • dôvod exportu,
 • popísanie obsahu balíka a ďalších vecí, ktoré zásielka obsahuje,
 • krajina pôvodu balíka,
 • celková cena balíka a spolu s ďalšími vecami, ktoré zásielka obsahuje,
 • celková hmotnosť zásielky.